Håndboka fra HPWS.no er klar!

Prosjektet HPWS.no ble avsluttet i 2017. Vi har samlet erfaringene fra prosjektet i ei praktisk håndbok som vi håper vil komme til nytte. Formålet med denne håndboka er å hjelpe ledere, tillitsvalgte og ansatte innenfor bygg- og anleggsbransjen og i verftsindustrien til å forbedre egne virksomheter.

Gjennom håndboka HPWS på norsk ønsker vi å gi et innblikk i relevant forskning og gi praktiske råd om hvordan virksomheter som gjennomfører unike prosjekter kan utvikle sine organisasjoner og skape effektivisere prosesser.Håndbok HPWS 2017 Forside

I håndboka ser vi spesielt på tema som:

  • Den norske samarbeidsmodellen
  • Lønnsom kommunikasjon
  • Ansvarskompetanse
  • Involverende ledelse
  • Fagarbeiderens rolle
  • Effektive industrialiserte operasjoner

Tipsene vi gir er basert på både litteratur og vår egen forskning. Prosjektet har vært et samarbeid mellom ledere og ansatte i Grande Entreprenør, Kværner Verdal og VITEC, forskere i SINTEF Teknologi og samfunn, samt representanter fra Byggenæringens Landsforening (BNL). Prosjektet har vært finansiert av Forskningsrådet.

Les Håndboka her

Fremtidens fagarbeider

25.-26. februar 2014 arrangerte HPWS.no konferanse med tittelen fremtidens fagarbeider på Stiklestad. Rundt 60 deltakere fra bedrifter, fagforeninger, forskning, skole og offentlige virksomheter i landet stilte med sin kunnskap og engasjement.

Les mer om arrangementet her.