Lønnsom kommunikasjon

AP 1 Lønnsom kommunikasjon

Innhold: Utvikle kunnskap om hvordan ulike team i produksjonen kan samarbeide og dele kunnskap, styrke virksomhetens evne til å kommunisere om egen driftspraksis, øke effektivitet i samhandling mellom operatører/håndverkere og funksjonærer/planleggere/ledelse og med IKT-støtte utvikle kommunikasjonsmetodikk for kommunikasjon på tvers av språk- og kulturbarrierer (visuell kommunikasjon, oversettelsesprogrammer). Dette vil bli gjort gjennom åpen observasjon av 3-4 arbeidsgjenger på bygg, i en av produksjonshallene, ute på sammenstillingsområdet på verfts. I tillegg vil det gjennomføres intervju med fagarbeidere, funksjonærer, planleggere/prosjektledere i bedriftene samt tillitsvalgte og verneombud.