Kompetanseutvikling: Verdens beste industriarbeider

Å drive produksjon i Norge er relativt dyrt. På grunn av prisen på arbeidskraft er vi nødt til å søke smarte og mer teknologiintensive løsninger i vårt arbeidsliv. I tråd med dette vil det også stilles flere krav og forventinger til arbeidskraft i Norge. En må forvente å gå ut over stillingsinstruksen, en fagarbeider må kunne med enn basis-faget. Så det at en sveiser kan å sveise eller tømrere kan å snekre, er å betrakte som en hygiene-faktor. Det som tas for gitt at de kan eller mestrer ved ansettelse. I tillegg til dette basis-faget – som tross alt utgjør den største delen av kompetansen en fagarbeider har – kommer andre ferdigheter og kvaliteter som hun eller han bør besitte for å møte kravet til en relativ dyr arbeidskraft.

HPWS-prosjektet søker også å belyse disse tilleggsferdighetene som en ansatt i norsk arbeidsliv må besitte. I tillegg til selve basisfaget, så vil noen av de andre ferdighetene være knyttet til: helse, miljø og sikkerhet, IKT-kunnskap, kultur- og språkforståelse, å kunne ha innflytelse på planlegging av egen arbeidshverdag, jobbe i faste arbeidslag, evne og se hva som må utføres av arbeid, muligheter til å foreslå ideer og endringer, yrkesstolthet og å ha hyppig kontakt med nærmeste leder.