Involverende ledelse

AP 3 Involverende ledelse

Innhold: 1) Identifikasjon av ledelsesbehov i virksomhetene og på hvilken måte dette behovet er ivaretatt i dag, 2) Identifikasjon av gode praksiser for utøvelse av involverende ledelse blant ledere og ansatte i deltakerbedriftene, 3) utvikle kunnskap om forutsetningene for hvordan det formelle partssamarbeidet utgjør en utviklingsmotor i virksomhetene.

Dette gjøres i hovedsak gjennom shadowing-metodikk både av fagarbeidere og ledere i virksomhetene samt læringshistorie-metodikk på gode case. I tillegg vil det gjennomføres individuelle utviklingssamlinger med tillitsvalgte og ledere (evt. utvidet AMU/BU) gjennom hele prosjektperioden.