Effektive industrialiserte operasjoner

AP 5 Effektive industrialiserte operasjoner

Innhold: Prosjektform innen Byggenæringen innebærer at mange operasjoner skjer på byggeplass, ofte i mange parallelle prosjekter med ulik geografi. Også under slike premisser finnes løsningselementer for effektivisering og industrialisering som kan utnyttes mer systematisk. Sentrale elementer: 1) Gjenkjenning/definisjon av standardelementer i løsninger og oppgaver, som knyttes til bygg-elementer og –faser, 2) Etablere beste praksis for elementer og moduler, arbeidsmåter og «plattformer», 3) Effektiv håndtering av prosjektunike løsninger (raske løsninger på unike situasjoner gjennom medvirkning av alle).