‘Living-lab’ Ørin industriområde og virtuell arena for HPWS

AP 6 ‘Living-lab’ Ørin industriområde og virtuell arena for HPWS

Innhold: 1) Samlinger mellom bedrifter og sammen med parter i arbeidslivet for å adressere og videreutvikle fremtidens organisasjonsmodell og industriarbeider, 2) utvikling av en virtuell arena for HPWS med mulighet for interaktivitet og ‘enhanced learning’.