Arbeidspakker

Prosjektet er organisert i seks arbeidspakker. Her kan du lese mer om disse.

Lønnsom kommunikasjon

Det skal legges til rette for mest mulig informasjonsdeling på tvers av nivå og mellom arbeidsgjenger. Videre skal informasjonskanaler defineres og videreutvikles i virksomhetene. Ferdigheter knyttet til generell kommunikasjon, slik som aktiv lytting, konstruktiv tilbakemelding, problemløsning og konflikthåndtering skal økes.

Ansvarskompetanse

Man skal utvikle virksomhetenes samlede ansvarskompetanse på HPWS-nivå.

Involverende ledelse

Man skal utvikle gode modeller og praksiser for involverende ledelse og med dette øke virksomhetenes samlede ledelseskapasitet.