Vitec

Etter en omstillingsprosess i Aker Maritime ble VITEC AS (Verdal Inspection & Technology Center AS) stiftet 01.05.2000. Et sterkt motiv var å bevare et etablert bredt fagmiljø med unik kompetanse. Mange års erfaring i fagene gjør Vitec til en tillitsfull partner, som med sine ansatte kan gå inn i de fleste posisjoner i et totalprosjekt med sine tjenester.

VITEC er ledende på sine fagområder, og tilbyr tjenester innenfor:

  • NDT, ikke-destruktiv kontroll av sveis og materialer
  • oppmåling med sentral godkjenning
  • dimensjonskontroll for industri og anlegg
  • sveiseteknisk tjenester
  • sveiseopplæring og sertifisering
  • HMS/KS
  • Sakkyndig virksomhet

Vitec stiller høye kvalitetskrav og utfører oppdrag etter de gjeldende normer og standarder som kreves. VITECs kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN-ISO 9001:2000 og øvrige relevante standarder for virksomheten.