Kværner Verdal

Kværner er et spesialisert engineering-, procurement- og construction (EPC)-selskap. Kværner er partner for både oppstrøms- og nedstrøm- operatører innen olje og gass, industriselskaper og andre ingeniør- og fabrikasjons-tilbydere. Kværner Verdal, tidligere kjent som Aker Verdal, er ett av tre sentrale anlegg i Norge og er et mekanisk fabrikasjonsverft.

Hovedproduktet til Kværner Verdal er stålunderstell (jackets) til oljerigger. Siden 1975 har Kværner Verdal levert 40 understell i størrelsesorden fra 1.000 tonn opptil 20.000 tonn, men også stålkonstruksjoner til bruer, branntårn, lastebøyer og moduler til dekk og rammer til undervannsbrønner og vindmøller både til havs og landbaserte anlegg.

Kværner er en global aktør og konkurrerer og levere løsninger til store utbyggings felt. Et av særtrekkene, som gjør dem svært lik BA-næringen er at de aller fleste leveranser organiseres og gjennomføres som prosjekter.