Fagdag i regi av Kompetansekraft Verdal

Den 11. mars arrangerte Kompetansekraft Verdal fagdag med tema Introduksjon til produktivitetsforbedring. Lars Skjelstad og Hanne O. Finnestrand fra HPWS.no deltok bidro som innledere.

Les mer om arrangementet her.